Young Pianist Foundation

De Young Pianist Foundation (YPF) is voortgekomen uit de praktijk van het professioneel piano-onderwijs en werd in 1999 opgericht door Marcel Baudet. De YPF heeft zich ten doel gesteld om initiatieven te ontwikkelen, in aanvulling op de muziekscholen en conservatoria, om de kansen voor het schaarse toptalent te vergroten. In haar initiatieven neemt de YPF het internationale topniveau steeds als de standaard en stimuleert jonge Nederlandse en in Nederland studerende pianisten tot excelleren.

Wat heeft de YPF daarom, sinds de oprichting in januari 1999, gedaan:

a. Demonstratie-concerten laten geven waarvan cd’s gemaakt zijn (o.a. de galaconcerten, waarbij jong talent van uit de hele wereld, samen met Nederlands talent en samen met een grote meester, in het Concertgebouw optraden).

b. Een spraakmakend internationaal symposium over het beginonderwijs georganiseerd, waarbij specialisten uit de wereld hun licht over het onderwerp lieten schijnen.

c. Er is gestart met proefprojecten beginonderwijs (met 5-jarigen), het zgn. Pipo in het Koninklijk Conservatorium te Den Haag, een project dat nu overgenomen is door de school zelf en waarin de YPF nog ten dele participeert.

d. Er is inmiddels zesmaal het zeer hoogstaand YPF Nationaal Pianoconcours georganiseerd, gekoppeld aan masterclasses en concerten, met als adagium: selecteren, investeren, lanceren! Het concours bracht de toppers boven, voor de televisie geregistreerde masterclasses met laureaten van het concours 2001 en een masterclass in vervolg op concours 2004 gaven ‘the finishing touch’ en de concerten in het Concertgebouw waren de presentatie van onze prijswinnaars; tevens werd met de hoofdprijswinnaars van beide concoursen een officiële cd opgenomen.

Ook de winnaar van het YPF Nationaal Pianoconcours 2007, Thomas Beijer, heeft een cd opgenomen die in meer dan 40 landen verspreid wordt.

Nu de YPF haar naam met het algemeen erkende succes van het nationaal pianoconcours definitief heeft gevestigd, is het moment gekomen op structurelere wijze gestalte te geven aan het toponderwijs voor de jonge pianisten (t/m 27 jaar). De stichting wil haar actieradius daarom in de komende jaren nader afbakenen om de effectiviteit van haar werkzaamheden te vergroten.

Wilt u de YPF helpen de door haar gestelde doelen te realiseren? Dat kan. Word donateur (Vriend) van de YPF! Voor meer informatie, ga naar de pagina Steun ons.

Ontvang YPF nieuws in je inbox!

Sign up for The YPF Newsletter
Word vriend van de Young Pianist Foundation